Dit is het dataportaal behorend bij het RIVM-project Vuurwerk 2016-2017. Zie voor alle informatie hierover de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

De kleuren van de bolletjes zijn een maat voor de meetwaarden ter plaatse.
Laag     Hoog
 geen data

Klik op een bolletje in de kaart om de metingen aldaar te bekijken.

De hier getoonde ongevalideerde data is afgeleid van de vuurwerksensoren die op het symposium "Samen meten aan luchtkwaliteit" aan vrijwilligers zijn meegegeven. Het is niet de ruwe data, maar is tijdgemiddelde en deels geschaalde data. Op deze manier wordt het makkelijker om de resultaten van de sensoren onderling te vergelijken, de exacte manier wordt nog onderzocht. Gebruik, interpretatie en duiding van het hier gepresenteerde is geheel voor eigen rekening, het RIVM staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de data en voor de daaruit getrokken conclusies. Na 1 januari 2017 zal een analyse op basis van de geverifieerde en/of gevalideerde data plaatsvinden en worden gerapporteerd.